stichting transformatie logo

Welkom bij Stichting Transformatie

Velen van ons hebben de roeping of zelfs de noodzaak om stappen te zetten in hun leven. De één voelt dat hij zichzelf niet is of dat er iets anders moet zijn dan hij nu nog kan voelen. De ander weet dat hij een toneelstuk opvoert iedere keer als hij in contact komt met een ander mens. Weer iemand anders voelt de eenzaamheid of het ongeluk, terwijl hij niet weet waarom hij zich zo voelt.

Voor al deze mensen is onze boodschap simpel, je voelt wat je voelt, omdat je weet dat je jezelf niet bent.

Je voelt het gemis van een essentieel deel van jezelf, dat ergens sluimerend aanwezig is. Je herinnert ergens, vaak zelfs zonder de letterlijke herinneringen paraat te hebben, je dat je ooit contact had met dit deel, je herinnert je onbevangenheid, vreugde en onvoorwaardelijkheid die in de loop der tijd deels verdwenen lijken te zijn. De roep komt dan ook van binnenuit, om jezelf weer terug te vinden, wakker te worden en te gaan herinneren wie je bent. Indien je jezelf bewust bent van dit gemis of deze roeping rijst de vraag;

“Hoe kom ik terug bij mijzelf?”Het antwoord is eenvoudig, maar kan voor een hoofd erg moeilijk zijn. De weg leidt dwars door herinneringen, conditionering, aanpassingsgedrag en overtuigingen en vraagt om doorzettingsvermogen en een keuze. Om aan deze reis terug naar jezelf te beginnen heb je niets anders nodig dan de moed jezelf en je handelen te zien zoals ze zijn. Iedere handeling, gedachte en actie die we ondrnemen komt namelijk voort uit je eigen liefde, of uit angst.

Veel mensen passen zich aan, hun gedrag, de manier we onszelf beoordelen en dat wat we van onszelf mogen tonen aan anderen. Dit aanpassingsgedrag, voortkomende uit onverwerkte angsten, zorgt er voor dat we een groot deel van ons zijn niet meer kunnen waarnemen. Wij als mensen zijn niet alleen de gedachten en handelingen die we verrichten om bezit, acceptatie, status of veiligheid te vergaren. In de situatie dat we dat door de jaren heen wel steds meer zijn geworden, zijn we voeling en contact met ons innerlijk verloren.

Hoewel we in de basis, in een soort gedachteloze waarnemende staat een hele andere waarneming hebben dan wanneer we bijvoorbeeld nadenken over iets in het verleden of toekomst waar we niet tevreden over zijn, zijn de meesten van ons op een bepaald moment niet of slecht in staat in deze staat van rust en ontspannende vrede te geraken. Een ego denkt, wil voorkomen, leert van zijn verleden en probeert zo stukje bij beetje meer controle te krijgen op inkomende gevoelens en ervaringen. Op dit punt wordt de spontane, vrije ervaring dus meer en meer getekend door gedrag en gevoel wat voortkomt uit controle gedrag (angst).

Ons doel als Stichting Transformatie is om mensen te helpen op twee vlakken. Als eerste het anders omgaan met angst en het waarnemen van jezelf, want met het loslaten en transformeren van angst ontstaat weer meer ruimte voor die staat van zijn waar vrede, tevredenheid en stilte heerst. Ten tweede door mensen te helpen herinneren wie zij zijn in de basis, voorbij dat wat gedacht en ervaren wordt vanuit het mens-zijn.

Onze bijdrage qua hulp gaat eveneens op meerdere vlakken, Ten eerste op een hogere niveau van zijn, het niveau van de ziel. Waarbij we mensen mee kunnen nemen op een zielsreis naar een hoge trilling, een andere staat van bewustzijn en een licht kunnen schijnen op dat wat nog achter duisternis verborgen ligt. In dit niveau kunnen mensen ontdekken wie ze in essentie zijn, hoe bepaalde blokkades eenvoudig kunnen oplossen, of hoe verbonden we als energie eigenlijk zijn, het gevoel van eenheid.

Op het tweede vlak kijken we naar wat ons nu letterlijk belemmerd als mensen, dus waar ben ik in angst, stress, pijn en hoe ga ik daar als mens mee om. Hoe ga ik om met anders zijn dan anderen, waarom voel ik me zelfs in gezelschap zo eenzaam, waarom begrijpt niemand mij, of begrijp ik anderen niet. Wat is hooggevoeligheid, uittreding, innerlijke communicatie, "zien" en weten? Grofweg samengevat, hoe ga ik om met mezelf en anderen en hoe kan ik dat anders gaan doen, zodat ik me meer in balans en vredig voel in mezelf

Ons credo is "op weg naar jezelf", samenvattend is dat, vrij zijn van angsthandelingen, weten en kunnen voelen wie je in essentie bent en een onvoorwaardelijke relatie aangaan met jezelf en daardoor ook steeds meer met anderen.