stichting transformatie logo

Evenementen


29 Maart Helingsavond in Oosterhout (NB)


Tijdens deze avond gaan we op twee vlakken helingen uitvoeren. In de eerste ronde maken we een lichtreis waarbij we in een steeds hoger wordende frequentie van licht de basis leggen voor transformatie en heling.

Tijdens de tweede ronden gaan we helingen uitvoeren die op het individu zijn gericht.

Tot slot zullen we eindigen met een nawoord.

Aanvang van de avond is 19.30, binnenlopen kan vanaf 19.00 De kosten zijn een vrijwillige bijdrage, waarvan je zelf de hoogte mag bepalen.

Het adres is:
Catharinastraat 42
Oosterhout (NB)

Opgeven kan alleen via e-mail naar info@lichtplek.nl


5 April Gesprekscirkel voor lichtwerkers/hooggevoeligen (Oosterhout NB)

Deze avonden zullen met een interval van ongeveer 8 weken worden georganiseert.

Het doel van de avonden is:
Hoe ga ik om met mijn gevoeligheid, wat zijn mijn valkuilen, hoe ga ik om met wat ik voel van anderen/energie/straling etc.

De uitgangspositie is niet zozeer hoe verdedig ik me als hooggevoelige tegen de wereld om me heen, maar hoe benut ik mijn gave, hoe kijk ik naar de ander, wat voor effect heeft andermans gedrag op mij etc. Waar loop ik tegenaan, hoe ga ik er nu mee om en hoe zou ik het anders kunnen doen.

Een avond om anders te leren omgaan met jezelf, met anderen en met je gevoel.. Verdieping in de zoektocht naar, wie ben ik, wie zou ik kunnen zijn en waar liggen mijn talenten.

De steekwoorden zijn kwetsbaarheid, openheid, zichtbaarheid en (zelf) reflectie

De avonden zullen plaatsvinden in de praktijk van Anne Moon:
Catharinastraat 42
4901 GR Oosterhout (NB)
1e verdieping, boven aan de trap rechts

De kosten voor deze avond mag je zelf bepalen, wij zetten een box neer waarin je een zelf te bepalen vrijwillige bijdrage mag deponeren voor onze kosten.

Opgeven graag via e-mail naar info@stichtingtransformatie.nl t.a.v. Joost.